ProNEETs Sud-Est - Imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea gradului de ocupare
pentru tinerii NEETs din regiunea Sud-Est
Termeni de utilizare   |   Contact    |   Link-uri utile
Anunt

Comunicat de presa lansare proiect

Data: 18-10-2021


O șansă pentru tinerii NEETs

IPA S.A. - Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, în calitate de beneficiar anunţă lansarea proiectului: „ProNEETs Sud-Est - Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi creşterea gradului de ocupare pentru tinerii NEETs din regiunea Sud-Est”, cod SMIS 150838

Scopul proiectului este creşterea ocupării şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe pentru un număr de minim 375 de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Prin atingerea obiectivului enunţat anterior se urmăreşte crearea de noi locuri de muncă, integrarea pe piaţa muncii a tinerilor NEETs printr-un ansamblu de măsuri care includ campanii de informare şi promovare, cursuri de formare profesională în domenii în care există cerere pe piaţa forţei de muncă din regiune, servicii de mediere a muncii, măsuri de auto-angajare prin sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi în final combaterea riscului de excluziune socială a tinerilor NEETs din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

La finalul celor 24 luni ale proiectului, numărul de tineri NEETs sprijiniţi din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est va creşte cu cel puţin 375, dintre care un număr de minim 260 îşi vor îmbunătăţi competenţele în domenii cerute pe piaţa muncii în regiune, (200 prin formare profesională şi 60 prin formare antreprenorială), un număr de minim 360 tineri NEETs vor primi servicii de mediere pe piaţa muncii, minim 165 de tineri NEETs vor obţine un loc de muncă, inclusiv prin demararea unei activităţi independente, numărul întreprinderilor nou înfiinţate va creşte cu minim 15. Cele minim 15 întreprinderi ce se vor înfiinţa vor avea un impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială a regiunii de implementare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman POCU 2014-2020 este de 4.872.921,20 lei, din care asistența nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană și Guvernul României este de 4.719.275,11 lei, iar contribuția proprie de 153.646,09 lei.

Proiectul a început pe data de 23 septembrie 2021 și se va finaliza pe data de 22 septembrie 2023.

Accesați portalul proiectului www.proneets.ro pentru mai multe detalii despre proiect.
Date de contact: Adrian Bădoiu, email abadoiu@ipa.ro, telefon 021-318.00.44

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Programe cofinanţate de Uniunea Europeana
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro
Anunturi

Lista actualizata a rezultatelor procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri depuse la concurs

Comisia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri participante la Concursul de planuri de afaceri .... Detalii


Infiintare firme

Stimati castigatori ai Concursului de planuri de afaceri
Va rugam sa incepeti urgent demararea procedurilor in vederea .... Detalii


Lista rezultatelor finale ale evaluarii planurilor de afaceri depuse in cadrul Concursului de planuri de afaceri

Comisia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri participante la Concursul de planuri de afaceri .... Detalii


Lista rezultatelor preliminare ale evaluarii planurilor de afaceri depuse in cadrul Concursului de planuri de afaceri

Comisia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri participante la Concursul de planuri de afaceri .... Detalii


Lansarea concursului de planuri de afaceri

IPA SA, beneficiar al proiectului ProNEETs Sud-Est - Imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea gradului de ocupare .... Detalii


Comunicat de presa lansare proiect

O șansă pentru tinerii NEETs IPA S.A. - Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente .... Detalii

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.