ProNEETs Sud-Est - Imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea gradului de ocupare
pentru tinerii NEETs din regiunea Sud-Est
Termeni de utilizare   |   Contact    |   Link-uri utile
ProNEETs Sud-Est - Imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea gradului de ocupare pentru tinerii NEETs din regiunea Sud-Est

Proiectul ProNEETs Sud-Est - Imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea gradului de ocupare pentru tinerii NEETs din regiunea Sud-Est este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1 - Initiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile si de calitate a fortei de muncă si sprijinirea mobilitătii fortei de muncă, Prioritatea de investitii 8.ii: Integrare durabilă pe piat muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială si a tinerilor din comunitătile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garantiei pentru tineret”, Obiectivul specific 1.1 - Cresterea ocupării tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile.
Proiectul, cu o durată de 24 de luni, se derulează în cadrul Contractului POCU/908/1/3/150838, a inceput in 23 septembrie 2021 si va fi implementat pana in 22 septembrie 2023.

Beneficiar: IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare


Obiectivul general al proiectului este cresterea ocuparii si imbunatatirea nivelului de competente pentru un numar de minim 375 de tineri NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Prin atingerea obiectivului enuntat anterior se urmareste crearea de noi locuri de munca, integrarea pe piata muncii a tinerilor NEETs printr-un ansamblu de masuri care includ campanii de informare si promovare, cursuri de formare profesionala in domenii in care exista cerere pe piata fortei de munca din regiune, servicii de mediere a muncii, masuri de auto-angajare prin sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si in final combaterea riscului de excluziune sociala a tinerilor NEETs din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.


Obiectivele specifice si rezultatele asteptate sunt
  1. Informare si promovare in randul tinerilor, pentru identificarea NEETs, in vederea directionarii acestora catre SPO pentru inregistrare si profilare. Obiectivul va fi realizat prin desfasurarea unei Campanii de informare a publicului cu privire la obiectivele si activitatile proiectului, la beneficiile obtinute prin participarea in proiect, precum si de promovare privind temele secundare FSE si temele orizontale ale proiectului
  2. Imbunatatirea competentelor tinerilor NEETs prin cursuri de formare profesionala in domenii solicitate pe piata muncii din regiune pentru un numar de minim 200 de tineri NEETs. Obiectivul va fi atins prin desfasurarea de cursuri de formare profesionala in domenii pentru care exista cerere pe piata muncii, cursuri la care vor participa un numar de minim 200 de beneficiari tineri NEETs din categoriile B, C si D profilate de SPO. Cursurile sunt autorizate ANC in conformitate cu OUG 129/2000
  3. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii, respectiv medierea muncii in conformitate cu Legea nr. 76/2002, adresate unui numar de minim 360 de tineri NEETs din grupul tinta, pentru toate nivelurile de ocupabilitate. Obiectivul va fi realizat prin furnizarea de servicii de mediere a muncii pentru un numar de minim 360 de beneficiari din grupul tinta al proiectului
  4. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri, sub forma unor servicii personalizate de sprijin (consiliere/ consultanta/ formare antreprenoriala etc.) Obiectivul va fi indeplinit prin acordarea de catre expertii din echipa proiectului de servicii de formare profesionala, consiliere, consultanta in domeniul antreprenoriatului, pentru un numar de minim 60 de tineri NEETs someri cu gradul de ocupabilitate A (usor ocupabili). Se va organiza si desfasura un Concurs de planuri de afaceri depuse de persoanele interesate de initierea unei intreprinderi in Regiunea de dezvoltare Sud-Est. In urma concursului vor fi selectate un numar de minim 15 planuri de afaceri. Celor 15 beneficiari ale caror planuri de afaceri vor fi selectate la finantare li se vor acorda si servicii personalizate de consiliere in vederea infiintarii propriei afaceri.
  5. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri. Obiectivul se va concretiza in infiintarea celor minim 15 intreprinderi si in semnarea de catre Administratorul schemei de minimis a contractelor de subventie cu acestea, urmata de acordarea ajutoarelor de minimis de max. 25000 Euro pentru fiecare firma nou infiintata. In cadrul proiectului se va asigura monitorizarea permanenta a functionarii si dezvoltarii celor minim 15 intreprinderi infiintate si finantate in cadrul proiectului atat in cadrul celor 12 luni de implementare a planurilor de afaceri, cat si in perioada de sustenabilitate a acestora de 6 luni dupa perioada de implementare a planurilor de afaceri.

Valoarea proiectului
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 4,872,921.20 lei, din care asistenta nerambursabila 4,719,275.11 lei si contributia proprie 153,646.09 lei. Asistenta nerambursabila in valoare de 4,719,275.11 lei este compusa din contributia UE in valoare de 4,341,733.13 lei si contributia nationala de 377,541.98 lei.

Programe cofinanţate de Uniunea Europeana
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro
Anunturi

Lista actualizata a rezultatelor procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri depuse la concurs

Comisia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri participante la Concursul de planuri de afaceri .... Detalii


Infiintare firme

Stimati castigatori ai Concursului de planuri de afaceri
Va rugam sa incepeti urgent demararea procedurilor in vederea .... Detalii


Lista rezultatelor finale ale evaluarii planurilor de afaceri depuse in cadrul Concursului de planuri de afaceri

Comisia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri participante la Concursul de planuri de afaceri .... Detalii


Lista rezultatelor preliminare ale evaluarii planurilor de afaceri depuse in cadrul Concursului de planuri de afaceri

Comisia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri participante la Concursul de planuri de afaceri .... Detalii


Lansarea concursului de planuri de afaceri

IPA SA, beneficiar al proiectului ProNEETs Sud-Est - Imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea gradului de ocupare .... Detalii


Comunicat de presa lansare proiect

O șansă pentru tinerii NEETs IPA S.A. - Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente .... Detalii

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.